Classic Necklace - Fushica

Gigi Clozeau
SKU: GG-B1GI001J09 42 XX

Classic Necklace
18K Yellow Gold
Fuschia
16 inches
$395